Współpraca

Darowizny oraz wpłaty na zorganizowanie Bluego Mini Comp można wpłacać na konto:

Stowarzyszenie „Freediving Poland”

ul. Gen. J. Bema 24/83

87-100 Toruń

NIP: 956-214-13-77 REGON: 871728454

Rachunek bankowy: 63 1750 0012 0000 0000 3708 8277 (BGŻBNP)

Adres do korespondencji: ul. Gdańska 5/3a 85-005 Bydgoszcz